Ýaňyltmaçlar, esasan, çagalaryň dilini ýençmäge, olaryň çylşyrymly sözleri dogry aýdyp bilmek endiklerini kämilleşdirmäge kömek edýär.