ÝOMAKLAR

Durmuşdaky zatlar esasynda döredilip, oturylyşykda, meýlisde ýa-da iki adamyň arasynda aýdylýan degişme-güýç synanyşma häsiýetli meňzetmelere ýomak diýilýär.