SÖZLÜG ; B- HARPY;
BYJ

BYJYKLAMAK, Bir işe ýa söze ýürek gysmak, çatlamak, gyjynmak. Jemalyň ýüregi byjyklaýardy («Kolhoz günleri»). Aýsoltanyň Potdynyň sözlerine içi byjyklaýardy (B. Kerbabaew. Aýsoltan).