SÖZLÜG ;   I- HARPY;

IŇR

IŇREMEK, ser. I ň l e m e k.

IŇRENMEK, ser  I Ň Ň i l d e m e k.

IŇRIK. Gün ýaşyp, garaňky düşüp başlan wagt, çag. Töwerekde iňrik garalmaga meýil edeni  üçiň ýatymly gamyna düşen başagaý serçeler alazenzele edip jürrüldeşýärdiler  (B. Kerbabaew, Aýsoltan). Otly stantsiýa gelip duranda, iňrik eýýäm mazaly garalypdy. («Sowet edebnýaty» žurnaly).