SÖZLÜG ;   I- HARPY;

ION, fiz. Elektrik zarýady bilen zarýadlanan atom ýa-da atomlar gruppasy. Ýonlarň köp mukdarda bolmagyna görä, ol gatlaklara ýonosferalar diýilýär («Fizika kursy»).


IONIZATSIÝALAŞMA, fiz.  Ionlaryň emele gelmegi, döremegi.


IONIZIRLEMEK,  fiz.,  med.  Ion emele getirmek. Ion döretmek.