SÖZLÜG ,,, KA- HARPY;

KEB

KEÝE

KEJ

KEZ

KEÝ

KEK

KEL

KEM

KEN

KEP

KER

KES

KET

KEF

KEÇ

KEŞ


KEÝERJEKLEMEK,    Keýerilip  töweregiňe  seretmek,  garanjaklap  seretmek,    garanjaklamak. Aýna  küde çykan meýdan horazy  ýaly keýerjekläp töweregine  garady.    Alaşa keýerjekläp, oýnaklap  başlady  (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim). Näme, töweregiňe keýerjekleýärsiň?!


KEÝERJEKLEŞMEK, Bilelikde keýerilmek, keýerilişip töwerege seredişmek, garanjaklaşmak. Düýeler keýerjekleşdi, eýlek-beýläk selpeşdi (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim).


KEÝERILMEK, Töweregine garamak, garaňjaklamak, keýkerilmek, üşerilmek, towsarylmak.


KEÝERIŞMEK, Töwerege seredişip durmak, garanjaklaşmak, keýkerişmek, üşerilişmek, towsaryşmak.


KEÝERMEK, Töwerege seretmek, garanjyramak, keýkermek, dikelmek, üşerilmek, towsarmak.


KEÝERTMEK, Töwerege seretdirmek, garanjaklatmak, dikeltmek,  galdyrmak,  üşertmek,    towsartmak.  Atlar ýakynlykda agyl barlygyny duýup, gulaklaryny keýerdip we    gözlerini    garaňkylyga  dikip gyssanýardylar (N. W. Gogolь, Eserler).