SÖZLÜG ,,, KA- HARPY;

KNÝU

KNÝA


KNÝUPKA, 1. Kagyzy ýa-da matany bir zadyň ýüzüne berkitmek üçin ulanylýan ýasy başly çüýjagaz. Suraty diwara knopka bilen berkitmek.

2. Togy birleşdirmek we mehanizmleri herekete getirmek üçin basylan-da süýşüp durýan enjam, nokat. General knopkany basanda, adýutant peýda boldy (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim). Siz elektrik jaňynyň knopkasyny basýarsyňyz (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat).