SÖZLÜG ,,, M- HARPY;

MAW

MAG

MAD

MAÝO

MAZ

MAÝ

MAK

MAL

MAM

MAN

MAŇ

MAP

MAR

MAS

MAT

MAU

MAH

MAÇ

MAŞ

MAÝA


MAÝOWKA, tar: Rewolýutsiýadan öňki Russiýada: işçileriň legal däl rewolýutsion 1-nji Maý ýygnagy Ilkin-ji maýowka işçiler synpynyň guramaçylyk we rewolýutsion ruhunyň ösýändigini görkezdi («Sowet Türkmenistanynyň aýallary» žurnaly).