SÖZLÜG ,, - HARPY;

ÖGE

ÖGI


ÖGEMEK [ö: gemek], Ýürek bulanyp, düwnüp gaýtarasyň gelmek. Bokurdagyna çigit  gabygy gidip, tas melamat bolupdy («Tokmak> žurnaly).

ÖGETMEK   [ö:getmek], ýüregini bulap,  düwündirip gaýtartjak bolmak. Ýakmaz zat berip

Ögitmek.