SÖZLÜG ,, - HARPY;

ÖPD

ÖPM

ÖPÜ


ÖPÜŞMEK, Biri-biriňi ogşamak, öpmek, ogşaşmak. Öpüşiň tiz, öpüşiň, tiz! Kim günäli, bileris biz (G. Muhtarow, G. Seýitliew, Bagbanyň gyzy).