SÖZLÜG ,,, W-HARPY;, Geň galmagy, gorkmagy aňladýan ümlük. Ol «wä...* edip wägirdi.