SÖZLÜG ,,, W-HARPY;

WZWOD, harby. Rotanyň, eskadronyň ýa-da batareýanyň uly bolmadyk bölümi.

Sen öz wzwoduň bilen meniň ýanymda bolmaly («Sowet edebiýaty» žurnaly). Ol, duşmanyň bir wzwoda çenli soldaty bar diýip çaklady (A. Gowşudow, Mähri—Wepa).