SÖZLÜG

ZÖW

ZÖM

ZÖR


ZÖWWE- Zöwwe   turmak — birden aýak üstüňe galmak, tarsa ýeriňden turmak. Gardaş, meniň saçlarymy ,ýelmik sogran ýaly etdiň-le? — diýip, zöwwe ýerinden turdy ( N  Pomma , Taýlak hyzzyn).


ZÖWÜK, Bir çapraz ýüpegiň altydan ýa-da sekizden bir bölegi .Bir zöwük ýüpek.