Ýazuwa geçiriň(print)

1-nji klas dil kitaby.


MAZMUNY

1. Ses we harplar.

2. Çekimli sesler.

3. Ýogyn we inçe çekimli sesler.

4. Çekimsiz sesler.

5. Açyk we dymyk çekimsizler.

6. Dymyk k, p, t, ç  sesleriň açyga öwrülişi.

7. Bogun.

8. Söz.

9. Baş harp.

10. Zatlaryň hilini aňladýan sözler.

11. Hereketi aňladýan sözler.

12. Sözlem.

13. Ýyl boýunça geçilenleri gaýtalamak.

14. Labyzly okaýyş üçin goşgular.

15. Sözlük.