BRA

BRAGA, Elde ýasalan piwo pisint içginiň bir görnüşi.Yssy wagtlary braga içilýär.


BRAZILIÝAL1LAR, Braziliýanyň ýerli halky.


BRAK, Derege ýaramaýan, kemçilikli, şikesli taýýarlanan önüm. Emma garapaçak pileleri we brak pileleri hökman saýlap aýyrmak şerti bilen alýarlar (W. 3. Paenko,ýüpekçilik boýunça öňde baryjy   tejribe] 28 sany turbanyň 6 sanysy düýbünden derege ýaradylman brak edildi   («Tokmak» žurnaly).


BRAKLAMAK, Şikesli taýýarlanan önümi derege ýaramaz diýip tapmak, brak etmek.


BRAKLAÝJY, Bragyny saklaýjy, brak ediji, braga çykaryjy adam.


BRAKÇY, Işde brak goýberiji işgär.


BRA'UNING, Awtomatik atylýan nagan.