SÖZLÜG ,,, KA- HARPY;

KUB

KUR


KUB, 1. Alty sany deň kwadratdan düzülen geometrik şekel ýa da göwrüm. Soňra kub, gönüdürçluk, taýajyk ýaly ýönekeýje şekilleri ýasamagy öwrenmeli. («Mydam taýýar» gazeti) 2. Göwrüm ölçelýän ölçeg birligi. Biziň senagatymyz kagyz karton, tsellýuloza öndirmeklige  millionlarça kub metr agaç harçlaýar. («Ýaş kommunist» gazeti). 3. mat. Şol bir sanyň öz-özüne iki gezek köpeldilmegienden çykýan köpelmetk hasyly.

Ikniň kuby sekize deňdir. Kuba götermek.


KUBIK  I, Kub şekilli predmet, zat. Kub şekilli edlip agaçdan  ýasalýan we hemme taraplaryna  surtjagazlar ýelmenen çaga oýnawajy.


KUBIK  II, Bir kub santimetr ölçegindäki göwrüm, ölçeg birligi.Iki kubik.


KU'BOK, sport. Sport ýaryşlarynda üstün çykana baýrak hökmünde berilýän jürdek şekilli gap, waza. Futbol oýny boýunça Türkmenistanyň kubogyny eýelemek ugrundaky ýaryş gutardy («Sowet Türkmenistany» gazety).


KUBOME'TR, Bir kub metr. Bu zawod sagatda 80 kubo-metr beton öndürýär («Sowet edebiýaty» žurnaly). Ýer şileriniň umumy möçberi 74 million kubometre barabar boldy. («Ýaş kommunist» gazeti).