SÖZLÜG ,, - HARPY;

ÖMR

ÖMÜ


ÖMRÜZAÝA [ömrüza:ýa], astr. Günorta tarapda ir dogup, günorta-günbatarda ir ýaşýan ýyldyz. Ömrüzaýa ýyldyz kimin bataýyn, Şu ýerlerde hiç kararym ýok meniň («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»).


ÖMRYLLA [ömrylla:], Hiç wagt, hiç haçan, asla düýbünden. Anna, siz ol ýerde galarmydyňyz? Ömryllada-da galmazdym! (W. Latsis, Täze kenara tarap).