SÖZLÜG ,, - HARPY;

ÖSD

ÖSM

ÖSS

ÖSÜ


ÖSDÜRMEK, 1. Ekip ýetişdirmek (ekerançylyk, bagçylyk we ş m hakda). Bagçylygy ösdürmäge jan çekip, Bejerýes bagymyz joşduryp göwün («Pioner» žurnaly).

2. Terbiýeläp, ekläp-saklap ýetişdirmek (çaga hak-da) Bizem-e bir näçe çaga ösdürip ýetişdiripdik.

3. Köpeltmek, artdyrmak, Maldarçylygy ösdürmek.

4   Bir ideýany öňküsinden  artdyrmak, giňeltmek, ýaýbaňlandyrmak, gowulandyrmak,   güýçlendirmek.Kemine öz döredijiliginde beýik şahyr Magtymgulynyň pikirlerini döwrüne göre ösdürýär («Edebiýat»).