SÖZLÜG

ZIB

ZIK

ZIL

ZIŇ

ZIR


ZIBIL, Köne-sana esgi, syr-süplük, hapa-supa. Taşlandy, zir-zibil, galyndy. Köne haýýatyň, düýbünde zibilleri dörjeläp ýören iki sany oglanjyk Jona bakan ylgady (G. Kulyew, Köpetdagyň aňyrsynda).


ZIBILLIK, Zibilli ýer, zibiliň köp ýygnanan ýeri, hapa atylýan ýer.