SÖZLÜG ,, L- HARPY;

LÄB

LÄL

LÄŞ


LÄBIK, Bulamak ýaly suwuk palçyk, laýly suw. Örän  bulanyk suw, lüýk.Gumy lebik edip sorup alýar-da turba bilen uzak ýerlere dökýär («Sowet Türkmenistan aýallary»  žurnaly). Kem-kemden galkyjyklaýan läbik mele suw nobury dolabara edip çaýkanyp ýatyrdy.(B:Kerbabaew, Aýgytly ädim).


LÄGIRIŞMEK,   1. Bilelikde lägirmek, köp bolup lägirmek.  Owlaklar  lägirişýärler.

2.Gorkup  aýylganç ses bilen gygyryşmak (adam hakynda).


LÄGIRMEK, 1. Gaty ses bilen uzyn-uzyn çekip mälemek (owlak-guzy hakynda).

2. Aglap gaty gygyrmak , gorkyňa gaty ses bilen gygyrmak (adam da). Duran ýerinde agzyny hatap ýaly açyp: — Wä-ä, wä-ä diýip lägirdi (A. Durdyew, Saýlanan eserler).


LÄGIRTMEK, 1. Lägirmäge mejbur etmek, gaty ses bilen mäletmek (geçi, owlak hakynda). Owlagy lägirt-da.

2. Gorkuzyp aýylganç ses bilen gygyrtmak (adam şynda). Oglanjygy lägirtmek.