SÖZLÜG ,,, W-HARPY;

WOD

WODEWI'LЬ, Kupletler aýtmak bilen başlanýan gülküli, bir-iki görnüşli peýesa. Hlestakow, asla karikatura ýa-da wodewilь gahrymany däldir (N. W. Gogolь, Eserler).


WODO..., Goşma sözleriň suwa degişlilikde many aňladýan birinji bölegi.


WODOKA'ÇKA, Nasos bilen suw çykarýan ýörite jaý.


WODOLA'3, Suw geçirmeýän ýörite kostýumly, suwuň aşagynda işleýän adam.


WODOPROWO'D, Gerekli ýere suw ýetirilýän turba sistemaly desga. Siz wodoprowod işi bilen tanyşmy-syňyz? («Kolhoz günleri»). Wodoprowod seti.


WODOPROWODÇY, Wodoprowod geçirýän, remont edýän işçi.


WODORO'D, him. Himiki element, kislorod bilen birleşende suw emele gelýän ýeňil gaz.

1804-nji ýylda akademik ÝA. D. Zaharow wodorod bilen doldurylan şarda ýokary galypdyr (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat).