TÜRKMEN KULTUR    * * *   ترکمن  کولتور
“ÖÇ” WE BEÝLEKI HEKAÝALAR
HALKҮÑ HAKҮ
.
.
.
.
Yza gaýdyň

Visitors: 35477

МАGТYМGULY WЕ ОNUŇ ZАМАНАSY

Giriş (ses ýazgy bilen)

Syýasy ýagdаý. (ses ýazgy bilen)

Тürкmеnlеriň jеmgyеtçiliк  guruluşy. (ses ýazgy bilen)TÄZE

Yкdysаdyеtiň  ýagdаýy . (ses ýazgy bilen) TÄZE

**********************************************************************Oguznama. (EPOS)

--------------------


Türkmen sazlar Not ýazgysynda

At Çapar

Balsaýat

Dilber

Ýedi Manzar

<

Türkmen  halk  Dessanlary


1.Aýralyk mukamy 2.Baba rowşen, 3.Çuwal bagşy Garrygala-da 4.Dilim gyrk 5.Görogly bilen Bezirgen, 6.Görogly bilen Harman däli
7.Hajy golak, ,8. Hally bagşy 9.Hatam taýy, 10.Humarala, 11.Huýurlygka- Hemrah, 12.Mylly Aga
13. Nejep oglan, 14.Orçadan çykan owazlar, 15.Şasenem- Garyp, 16.Soltan Söýün, 17.Şükür bagşy, 18.Ybrähim Halil


Tamdyraň Heňi , Bagşynyň Owazy
Halypa Bagşy, Ussat Doktor Gylyç Änwär

DILIM  BAR – ILIM   BAR !

     A.Welsapar: TÜRKMEN   DILINIŇ   PROBLEMALARY (Ses ýazgysy).

Türkmen milli naharlaryndan nusgalar

www.turkmenkitchen.com

Türkmen halk aýdymlary

Bagşy dostum Mansur Janyň ýady bilen.


AKÝ?ZLI MARALYM

AKJA APAM

ALA GÖZLI

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

Türkmen Mektep

Türkmen dili 2

Türkmen dili 3

Türkmen dili 4

Mail ; turkmenkultur@yahoo.com