SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AMN

AMNI'STIÝA, Sud jenaýatkärligine çekilen adamlaryň ýokary häkimiýet tarapyndan günäsiniň ýeňledilmegi ýa-da günäsiniň geçilmegi. Sobor öz wekillerini moskowa iberip, günäkerlere amnistiýa beriljekdigine söz beripdir (SSSR taryhy).