SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AMO

AMORTIZATOR, Amortizatsiýa üçin  esbap,  gural.


AMORTIZA'TSIÝA, 1. Emlägiň ulanylmagy, könelmegi netijesinde gymmatynyň aşak düşmegi.

2. Awtobus, parowoz ýöräninde, samoliot gonanynda gaty silkemezlik üçin sarsgyny peseldiji, ýumşadyjy pružinaly aýratyn gurluş. Maşynyň amortizatsiýasy oňat.


AMO'RF, 1. him. Dogry kristallik gurluşy, şekili bolmadyk.

2. lingw. Üýtgediji goşulmalary bolmadyk; formasyz.


AMORFLYK, Amorf haldalyk, amorf ýagdaýda bolmaklyk.