SÖZLÜG ;   I- HARPY;

IKA

IKI

IKO

IKONA, dini Hristianlarda hudaýa, pygambere, perişde menzedilip çekilen surat. Ikonalar biziň muzeylerimizde saklanylýardy (SSSR taryhy).