SÖZLÜG ,, L- HARPY;

LOW

LOG

LOD

LOK

LOM

LOŇ

LOP

LOR

LOT


LODYRLYK, Iş ýakmazlyk, lodyryň gylyk-häsiýeti, ýaltalyk. Eý, siz, itler dagaň! Lodyrlyk etmek boljakdygyna begendiňiz! Hany, ýerli-ýeriňize ugraň. («Türkmen ýazyjylarynyň hekaýalary»).


LO’DYRЬ, Iş ýakmaýan, ýalta. Zähmet başynda belli, Ýalta — lodyrь saýlanýar (N. Pomma, Saýlanan eserler).