SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

ADE

ADDE'NT, him. Kompleksli birleşmelerik düzüm bölegi.


ADEKWAT, Doly derejede laýyk we meňzeş, biri-birine barabar gelýän. Adekwat düşünjeler.


ADEKWATLYK, Laýyklyk, meňzeşlik, biri-birine deň, barabar gelmeklik.