SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AŞG

AŞGAZAN [aşga:zan], Muskul haltajygy görnüşinde bolan nahar siňdiriji organ.

Aşgazan duz kislotasyny hem bölüp çykarýar.


AŞGAR, Lakmus kagyzyny gök reňke öwürýän iýiji himiki birleşme. Iým we suw berilýän gaplary gyzgyn aşgar bilen ýuwýarlar.


AŞGARLAMAK,  Aşgara salmak, aşgar bilen işlemek.


AŞGARLY,   Aşgary bar bolan,  aşgara goýlan.


AŞGARLYK, Aşgar etmege niýetlenen, aşgar etmek üçin gerekli.