SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AŞH

AŞHANA [aşha:na], Köpçülik üçin nahar bişirilýän ýer, naharhana. Biz tutuş demirden edilen aşhana gelýäris (M. Gorьkiý, Eserler). Diňe çaýhanalar, aşhanalar, käbir ownujak meýdan dukanlary açykdy (M. Ibrahimow, Ol gün geler).


AŞHANALY   [aşha:naly],   Aşhanasy bar  bolan.