SÖZLÜG ,, - HARPY;

ÖTG

ÖTE

ÖTL

ÖTM

ÖTR

ÖTÜ

ÖTÄ


ÖTLE [ö :tle], med. Gysga wagt dowam edip, içden tutýan güýçli sanjyly kesel.Ötle tutmak.


ÖTLEM, ser. Ötlem-ötlem. Içinden ötlem geçilýän iki otagly tam arka ýüzündäki mal howlusynyň diwary bilen hem başga tamlar bilen utgaşýardy (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde). Ol öz maşgalalarynyň ýaşaýan ötlem tamlarynyň birinde ýatyrdy (B   Kerbabaew, Aýgytly ädim).


ÖTLEM-ÖTLEM, Biri-biriniň  içinden näçe otagdan ybarat bolan, bir näçe ötlemli (jaý, tam). Hökümetimiz olara ötlem-ötlem owadan jaýlar salyp berdi (B. Pürliew, Ilkinji gün).