SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

ABO

ABONEME'NT, Belli bir müddet içinde bir zatdan peýdalanmak hukugy ýa-da şoňa ygtyýar berýän dokument.

Biziň kitap alanymyzda gol çekýän abonement kartoçkamyz kitabyň bizdediginiň subutydyr (S. N. Winogradow, A. F. Kuzьmin, Logika).


ABONE'NT, Abonementden peýdalanýan adam. Telefon setiniň abonenta.


ABORIGE'N, Belli bir ýurduň esasy ilaty, ýerli halky.


ABO'RT, med. Emeli ýol bilen wagtyndan öň çaga düşuriş.