SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

APO

APOLITI'ZM, Syýasatdan boýun gaçyrmak meýilliligi.


APOLOGET, Apologiýanyň tarapyny tutýan adam.


APOLOGETIK, Apologetika degişli bolan, apologetika mahsus bolan.

Bu apologetik sözlemiň, nähili derejede gümürtikdigine serediň (W. I. Lenin, Eserler).


APOLOGETIKA, Dini taglymatyň hristian dogmasyny goramaklyga bagyşlanýan bölumi.

bir zady çen-denaşa öwmek.


APOLOTIÝA,   Bir adamyny   ýa-da   başga bir zad hetdenaşa taryplamaklyk, öwmeklik.


APOPLEKSIK, med. Apopleksiýa degişli bolan, apopleksiýa has bolan.

Gijara Andreý Efimyç apoplek sik urgudan öldi (A. P. Çehow, Saýlanan eserler).


APOPLE'KSIÝA, Beýne gan inme, beýne gan urma zerarly birdenkä bolýan paraliç.


APOSTROF, Ýazuwda setir üstünde goýulýan, otura (',) meňzeş belgi. Janna d'ark.


APOFEO'Z, 1. Bir adamň, bir wakanyň şöhratlanylmagy, hormatlanylmagy, dabaralanylmagy.

2. teatr. Käbir teatral oýunlaryň baýramçylyk kontsertleriň dabaraly jemleýji görnüşi.