SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

APR

APRE'L, Kalendar ýylynyň dördünji aýy. Aprel aýynyň başlarynda ýagyş köp ýagýar.


APROBA'TSIÝA, Makullamaklyk, tassyklamaklyk.

Aprobatsiýa komissiýalary tohumçylyk fonduny taýýarlamak üçin meýdanlary kesgitleýärler (I. K. Maksimenko, Türkmenistanda gowaçanyň selektsiýasy we tohumçylygy).


APROB1RLEMEK, Makullyk bildirmek, tassyklamak.