SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

APT

AP-TAP [a.-p-tap]: a b y n y-t abyny alma k—bir iş bilen öwrenişmek, işiň tärini ele almak.


APTE'ÇKA, Ilkinji meditsina kömegini bermek üçin gerekli bolan dermanlar we şol dermanlar salnan kiçijik şkaf. Oguljan apteçkadan derman alyp gidýär («Sowet edebiýaty» žurnaly).