SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

ATD

ATDAŞ [a:tdaş], Atlary bir bolan, meňzeş atly. Men-ä maşyna-da hyýal edýän, neneň görýäň, atdaş! («Kolhoz günleri»).


ATDAŞLYK [a:tdaşlyk], Ady birlik, meňzeş atlylyk.


ATDYRMAK, 1. Zyňdyrmak, oklatmak, taşlatmak eltip dökdürmek.

Aknur eje ýerine kül atdyrýanmydyr? («Sowet Türkmenistanynьwd aýallary» žurnaly)

2. Tüpeňletmek. Nyşana atdyrmak.