SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

ATO

ATOM, Himiki elementen ýadrodan we elektronlar-dan ybarat ownujak bölegi. Maddalaryň bize belli bolan ownujak bölejikleri — molekulalar, atomlar, elektronlar we başgalar fiziki jisimlerdir («Fizika kursy»).


ATOMISTIK, Atoma, atomy öwreniş okuwyna degişli bolan. Fizikada atomistik printsipiň, taryhy

gipotezanyň teoriýa öwrülmeginiň mysalydyr    (S. N. Winogradow, A. F. Kuzьmin, Logika).


ATOMÇY, Atom energiýasy boýunça spetsialist.