SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AWÇ

AWÇY [a:wçy], 1. Aw awlamak bilen meşgul bolýan adam.Awçy mergenleriň aw geýimleri (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde).

2. göç. m. Birine ýa-da bir zada eýe bolmaklyga ymtylýan adam, hyrydar. Ýolden-ykda uçup-gonup sawçysy, Köpmüş onuň hyrydary — awçysy («Oktýabrь ýalkymy»).


AWÇYLYK [a:wçylyk], Meýdan haýwanlaryny, guşlary tutmak bilen -meşgullanmaklyk, aw etmeklik

käri bilen meşgullanmaklyk. Uly erkek adamlar aglab awçylyk bilen meşgul bolupdyrlar (SSSR taryh) Önümçilik, awçylyk stantsiýalary ep-esli ýokary göterildi («SSSR-iň ykdysady geografiýasy»).