SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AZD

AZDYRMAK [a:zdyrmak], 1. Ýoldan çykarmak, biriniň başyny aýlamak, ahlak taýdan bozmak. Adam azdyrýan şeýtanlaryň bet kesbi-kärlerine guwanyşlary ýaly, Ýolli hem öz sözüniň Pökgeni pikire salanyny guwandy. Obanyň gelin-gyzlaryny azdyryp, ýoldan çykarýan sen! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde). 2. Beterletmek, simletmek. Ýarany azdyrmak.