SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AZR

AZRAK [a:zra:k], Azajyk, birneme az.

Öz hojaýynyndan azrak ýer bölegini alýan eken (SSSR taryhy). Azrak sabyr et, derrew geler (M. Ibrahimow, Ol gün geler).