SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AZI

AZIDLER, him. Azotly wodorod kislotasynyň duzlary.


AZIMUT, astr., geod. Gezegçilik nokady bilen planetanyň üstünden geçirilen wertikal tekizlik arasyndaky burç.

Eliňizde kompas bar, azimuta serediň, bu ýerden geçenimize iki gün hem bolanok, ýatdan hem ugry bilmek kyn. (A. Gowşudow, Mähri—Wepa).


AZK

AZ-KEM [a:z-kem], ser. A z-o w l a k.

Jahan az-kem ýagtylypdy. Ýok, ýok, men ýadamok, ýöne az-kem uky azar-berjek bolýar (A. Gowşudow, Mähri—Wepa).