SÖZLÜG ,, - HARPY;

ÖLD

ÖLE

ÖLJ

ÖLI

ÖLL

ÖLM

ÖLS

ÖLÜ

ÖLÇ

ÖLŞ


ÖJERMEK [ö:ljermek], Çala öl bolmak, yzgar, nem çykmak.


ÖLJERTMEK [ö:ljertmek], Çala öl etmek, yzgar, nem çykarmak, çala suwarmak (ýeri). Ýagşyň aşagynda galyp geýimiňi öljertmek. Çaý döküp, keçäň üstüni öljertmek.