SÖZLÜG ,, - HARPY;

ÖLD

ÖLE

ÖLJ

ÖLI

ÖLL

ÖLM

ÖLS

ÖLÜ

ÖLÇ

ÖLŞ


ÖLŞÜK, 1. Biri-biriňi öldürmeklik protsesi, gan-döküşikli uruş, pyçaklaşmaklyk, gyrlyşyk. Ölşük-den üç gün geçensoň, işikdäki yzy nireden gopjak («Sowet Türkmenistany» gazeti).

2. Dawa-jenjel, basa--bas, dawalaşyk, jenjel.