SÖZLÜG

ÝO Türkmen elipbiýiniň ýedinji harpy.

ÝOÝDURMAK, 1. Bolşundan üýtgetmek, zaýalatmak, haraplatmak, bozdurmak.

2. Nädogry beýan etdirmek, galp görkezdirmek, tersine öwürtmek (iş, delil we ş. m. hakda). Kadany ýoýdurmaga ýol bermek bolmaz.


ÝOÝMAK, 1. Zaýalamak haraplamak, bozmak, üýtgetmek, erbetleşdirmek.

Dünýeden göwni geçginlik, nä-umytlyk alamaty onuň keşbini ýoýýardy («Sowet edebiýaty» žurnaly),

2. Nädogry beýan etmek, galplaşdyrmak. Taryhy ýoýmak bolmaz