Ýazuwa geçiriň(print)

Türkmenler .Dr:Mehemmet  kylyç.   Bursa-1998

Türkmenler .Dr:Mehemmet  kylyç.   Bursa-1998

TÜRKMEN ADAM ATLARY


A
B

Y

E- F

GYZ ATLARY:

EJEGYZ

Ejesiniň gyzy.

EJEKE

Aýrylan uly aýaldoganynyň ady dakylan gyz.

EJEŞ-ENEŞ

Eje sözi bilen gelýän atlaryň gysgalan görnüşi.

EJOW

Aýrylan ejäniň ady dakylan gyz.Eje sözi bilen-de gelýär.

ENE

Dädesiniň aýrylan enesiniň ady dakylan gyz.

ENEKÄBÄ

Dädesiniň aýrylan enesiniň ady dakylan gyz. Käbe ýaly.

ENEKE

Enekäniň ady dakylan gyz.(Eneke: başgasynyň oglanyny saklaýan).

OGLAN ATLARY:

EMIN

Ynamly –dogurçyl oglan bolsun.

ERKIN

Azat-erkin ýaşasyn.

ESEN

Aman-esenlik, dynçlyk.Hasan adynyň üýtgän görnüşi.

ETREK

Etrek derýasy boýnunda dünýä gelen oglan.

EÝMIR

Türkmeniň Eýmir taýpasynyň ady dakylan ogalan.

EÝÝÜB

Eýýüb pygambaryň ady dakylan oglan-hormatly.

FAÝZULLAH

Allahnyň faýzy siňen-sahawatly oglan bolsun.

FAZYL

Bilimli,akylly,dana oglan bolsun.