SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AŇM

AŇMAK [a:ňmak], 1. Düşünmek, akyl ýetirmek. Sere jorasyny märekeden çete çykardy we meseläni aňdy («Tokmak» žurnaly). Söz manysyn aňyp, biraz köşeşsin («Sowet edebiýaty» žurnaly).

2. Duýmak, bilmek, syzmak.  Jygaly beg agtygynyň howsala düşenini aňdy («Görogly» eposy).

Wera Pawlowna meniň umyt-syzlanýandygymy aňdy («Sowet Türkmenistanynyň aýallary» žurnaly).