SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AŇZ

AŇZAK, Elhenç sowuk, gurak aýaz, şemally aýaz.

Indi aňzaga tutdugydyr («Kolhoz gunleri»). Aňzak aýazyň, syrgynly garyň içinde ýöremegiň hem keýpi  ýokdy (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler).


AŇZAKLYK, Doňaklyk, gury aýazlyk, gurak sowuklyk.