SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

ASA

AS [a:s], zool. Köplenç köne tamlarda, hapa ýerlerde bolýan hajjyga meňzeş kiçijik alaja süýreniji.


ASAWAÇ [asawa:ç], Bir zat asmak üçin ildirgiçli enjam.

Meret jaýa girdi-de, paltosyny asawaçdan asdy.


ASAL, Bal; süýji zat, şirin zat. Zähmet çekdim, asal boldy höregim, Arman işle!... — diýip, joşýar ýüregim. Ýolbaşçymyz partiýa asal goşdy aşymyza, Ele alyp erkimiz, ýetdik göwün hoşumyza (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler).


ASALGA, ser. A s a w a ç.


ASAN [a:sa:n], kön. s. Aňsat, ýeňil, şowly. Müşgil işleriň asan bolsun!