SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

ASD

ASDYRMAK, 1. Asylýan ýerden ýa-da ýokardan ildirtmek, birine asyp goýdurmak.

Paltony asdyrmak. Geýimleri asdyrmak.

2. Dara çekip, ölüm jezasyny berdirmek. Çaparyň dilini kesdirjek boldy, Buýruk berip, dardan asdyrjak boldy (A. S. Puşkin, Ertekiler).