SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

ASK

ASKETI'ZM, 1.Ýaşaýşyň aýşy-eşretlerinden saklanmaklyk dogrusyndaky dini-mistiki taglymat. 

2. göç. m. Dünýänin aýşy-eşretlerinden el çekmeklik," terkidünýä bolup ýaşamaklyk, terkidünýälik.