SÖZLÜG ,,, G-HARPY;

GIBRID, Aýry-aýry sortlaryň, tohumlaryň çaknaşdyrylmagyndan alnan ösümlik, haýwan.

Gibrid .mekgejöwen başlarynyň depesindäki we düýbündäki sagdyn tohumlary ekiş üçin doly peýdalanmaly («Mekgejöwen ýokary hasyly nähili almaly»).


GIBRIDIZA'TSIÝA, Ösümlikleriň  ýa-da haýwanlaryň hilini oňatlaşdyrmak üçin sapmak.   çaknyşdyrmak.

Almanyň  bu  sortuny  gibridizatsiýa ýoly bilen  aldyk.Gybirdizatsiýa metody.